A l’estiu, us refresquem alguns termes de seguretat alimentària

imatge d'aliments

A l’estiu, amb la calor i el canvi d’hàbits associats al temps de lleure, tenir cura de la nostra seguretat alimentària és clau per a evitar eventuals problemes de salut, que poden anar de simples molèsties a trastorns o malalties greus. En aquest apunt parlem, des del punt de vista terminològic, d’alguns termes rellevants en aquest àmbit que podeu consultar en Diccionari de seguretat alimentària.

al·lèrgia alimentària / intolerància alimentària

Una al·lèrgia alimentària és una reacció adversa a aliments en què hi ha una resposta nociva i exagerada del sistema immunitari a un aliment o a un component d'un aliment. Així, es pot tenir al·lèrgia, per exemple, als crustacis, a les fruites amb closca, als grans de sèsam o a la soia. Els al·lergògens són les substàncies que indueixen les al·lèrgies alimentàries. Per altra banda, la intolerància alimentària és una reacció adversa a aliments que es produeix perquè l'organisme és incapaç de digerir, metabolitzar o assimilar d'una manera natural un aliment o un component d'un aliment; per exemple, la intolerància a la lactosa.

toxiinfecció alimentària / intoxicació alimentària / infecció alimentària

El terme toxiinfecció alimentària designa qualsevol malaltia transmesa per aliments en què l'agent causant ingerit és un microorganisme patogen, una toxina o bé una substància química tòxica. És a dir, és un concepte genèric, que inclou tant les infeccions alimentàries (en què l'agent causant ingerit és un microorganisme patogen amb capacitat de multiplicar-se dins l'organisme o de produir-hi elements tòxics que poden actuar com un antigen) com les intoxicacions alimentàries (en què l'agent causant ingerit és una toxina o una substància química tòxica).

perill alimentari / risc alimentari

Un perill alimentari es defineix com un agent biològic, físic o químic que pot causar un efecte advers sobre la salut si és present en un aliment. El Diccionari de seguretat alimentària inclou més de dues-centes entrades noves relacionades amb els perills alimentaris. Per exemple, termes relatius als perills biològics (anisakis, criptosporidi, estreptococ, listèria monocitògena, norovirus, salmonel·la), als perills químics (bisfenol A, contaminant orgànic persistent, contaminant de procés, dioxines, ftalats, micotoxines, nanoplàstic, residu de medicaments veterinaris) i als perills físics (cos estrany, radiació ionitzant).

Altrament, el terme risc alimentari designa la probabilitat que es produeixi un efecte advers sobre la salut com a conseqüència de l'exposició a un perill alimentari, en combinació amb la gravetat que pugui tenir.

A banda del Diccionari de seguretat alimentària, podeu consultar també tres infografies interactives que recullen de manera visual alguns dels termes més rellevants de l’àmbit. Concretament, es tracta de materials referits als additius alimentaris, a les malalties transmeses per aliments i als perills alimentaris. I recordeu que també teniu disponible el Lèxic d’additius alimentaris.

 

[Font: TERMCAT]