Actualitzem el Diccionari de bioètica

imatge de la capçalera del diccionari en línia

La versió en línia del Diccionari de bioètica, publicat l’any 2019, s’amplia amb 43 termes nous. Les novetats, consultables des de la pestanya “Noves incorporacions”, corresponen a un bloc d’una vintena de termes de l’àmbit de la intel·ligència artificial (biaix d’automatització, decisió automatitzada, sistema d’ajuda a la decisió, verificador de símptomes, etc.) i termes esparsos de diferents àrees temàtiques que han tingut certa repercussió els últims anys (biaix de gènere, cèl·lula mare pluripotent induïda, cíborg, dol perinatal, implant biònic, etc.).

El Diccionari de bioètica és una obra conjunta del TERMCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que ha comptat amb la implicació constant del Comitè de Bioètica de Catalunya i l’assessorament d’un grup ampli d’experts. La proposta d’inclusió de nous termes, de fet, és fruit d’una revisió de l’obra que es va demanar a través d’una enquesta a diversos organismes i especialistes dedicats a l’ètica en ciències de la salut, amb la voluntat de mantenir constantment actualitzat el diccionari.

A banda dels termes nous, també s’ha aprofitat l’actualització per fer petits canvis o matisos en la redacció d’algunes definicions i notes de termes ja inclosos l’any 2019, com el cas dels termes capacitat legal, eutanàsia o ordre de no reanimació.

Actualment el Diccionari de bioètica conté un total de 742 termes classificats en els subàmbits següents: conceptes generals; drets i deures; atenció sanitària; reproducció; final de la vida; cèl·lules, teixits i òrgans; genètica; recerca; salut mental; salut pública; tecnologia i intel·ligència artificial, i ecoètica. Cada article terminològic inclou una o més denominacions catalanes, equivalents en castellà i anglès, la definició i, sovint, notes explicatives.

També s’ha actualitzat la infografia interactiva que acompanya el diccionari en què es presenten alguns dels termes més destacats i els àmbits temàtics que s’hi han recollit.

El Diccionari de bioètica forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 170 títols dedicats a diversos camps d’especialitat, i es pot consultar tant al web del TERMCAT com al portal específic de ciències de la salut.