El Departament de Cultura publica la Terminologia bàsica de la COVID-19 en llengua de signes catalana

coronavirus en llengua de signes

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura ha publicat la Terminologia bàsica de la COVID-19 en llengua de signes catalana (LSC), per posar a l’abast de la comunitat signant i de tota la ciutadania els principals termes i expressions relacionades amb l’epidèmia. Els vídeos presenten una versió signada en LSC, amb una configuració i execució senzilles perquè puguin servir de referència a tothom.

Aquest recull de terminologia completa l’obra terminològica del TERMCAT, el diccionari específic Termes del coronavirus, amb una selecció de conceptes en LSC  i amb algunes expressions més que són d’ús freqüent en els missatges de prevenció i gestió de l’epidèmia.

Per elaborar la Terminologia de la COVID-19 en llengua de signes catalana, Política Lingüística ha comptat amb els assessoraments de les entitats Artistes Sords Units (ASU), Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) i d’una persona sorda signant experta en LSC, Santiago Frigola.

La Direcció General de Política Lingüística ha vetllat perquè la comunitat signant disposés d’àmplia informació en llengua de signes catalana sobre el repte que suposa aquesta pandèmia. D’una banda, amb gestions perquè TV3 inclogués una finestra per a la interpretació en llengua de signes a les rodes de premsa del Govern amb el tractament visual adequat segons els criteris més avançats en comunicació visual que, a més de les dimensions, en recomanen la posició a la part superior esquerra en pantalla.

Així, les persones signants disposen de totes les rodes de premsa del Govern amb les últimes informacions sobre el coronavirus així com de tots els Telenotícies de TV3, interpretats en LSC, i disponibles en aquesta pàgina. Política Lingüística ha vetllat també perquè el Govern facilités en LSC la informació clau de la COVID-19 aplegada en aquesta pàgina.

La Terminologia bàsica de la COVID-19 en llengua de signes catalana s’afegeix a una altra eina lexicogràfica al servei de la comunitat signant elaborada per Política Lingüística: el Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana. Aquest recurs té més de 1.460 termes seleccionats amb caràcter divulgatiu i ha estat elaborat amb el suport de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

 

[Font: Generalitat de Catalunya]