El diccionari en línia Termes del coronavirus s’actualitza i incorpora els equivalents en occità

Nova actualització Termes del coronavirus en occità

El TERMCAT ha actualitzat el diccionari en línia Termes del coronavirus, una obra que aplega ara més de 100 termes relacionats amb la pandèmia de COVID-19 i el coronavirus responsable de la malaltia, elaborada amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT). La novetat més rellevant d’aquesta última actualització, a banda de l’afegiment de nous termes, és la incorporació dels equivalents en occità (variant aranesa), que han estat aportats per l’Institut d’Estudis Aranesos – Acadèmia aranesa dera lengua occitana, per iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística i del Departament de Salut.

Les dades que ofereix el diccionari en línia s’han adaptat a partir d’altres productes terminològics elaborats pel TERMCAT i a partir de fitxes de recerca puntual. Es tracta d’un producte obert, que es va ampliant d’acord amb l’evolució de l’epidèmia i l’actualitat informativa sobre aquest fet, gràcies també a la cooperació amb els serveis lingüístics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en occità, castellà, francès, anglès i portuguès i, si escau, el nom científic. Els equivalents en portuguès (variant de Brasil) han estat aportats per Márcio Sales Santiago, de la Universitat Federal de Rio Grande do Norte (UFRN), de Brasil.

Entre els termes n’hi trobem de referits als coronavirus (coronavirus associat a la COVID-19 o coronavirus associat a la MERS), a les malalties causades per aquests virus (COVID-19, MERS, SARS), a la simptomatologia (agèusia, anòsmia), a tractaments (remdesivir, hidroxicloroquina), a aspectes de bioètica (principi de precaució, justícia distributiva) i a altres conceptes epidemiològics i de salut pública (màscara, higiene de mans, distància de seguretat, rebrot epidèmic, aïllament, contagi, pandèmia, zoonosi, EPI).

El diccionari Termes del coronavirus forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 150 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.