El TERMCAT tradueix al català la norma UNE 179011:2023 de teleconsulta sanitària

imatge de la portada de la norma

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de la norma UNE 179011:2023 Serveis sanitaris. Teleconsulta, en el marc de la col·laboració que manté amb l’Associació Espanyola de Normalització, UNE.

Aquesta norma proporciona els requisits i les recomanacions mínimes per a la prestació de serveis de consulta sanitària a distància de qualitat. S’hi tracten aspectes com ara les modalitats de teleconsulta, la gestió del procés assistencial, la tecnologia associada, el tractament de les dades, la gravació de la consulta, els justificants i les visites successives i l’avaluació de la qualitat de la teleconsulta. A més, s’hi especifiquen termes i definicions propis de l’àmbit. Es pot aplicar a organitzacions sanitàries tant de l’àmbit públic com del privat, però no és d’aplicació per a les teleconsultes realitzades entre professionals.

La norma UNE 179011:2023 forma part de la sèrie de normes 179000, la qual pretén recollir els procediments i les bones pràctiques per a diversos agents en els entorns sanitaris. D’aquesta sèrie, també està disponible en català la norma UNE 179003:2013 Serveis sanitaris. Gestió de riscos per a la seguretat del pacient.

En l’elaboració de la versió catalana de la norma UNE 179011:2023 s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes del Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta norma, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català més de quaranta normes d’àmbits tan diversos com la informació i la documentació, la qualitat, el medi ambient, la indústria tèxtil, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització, UNE. El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma internacional UNE-EN ISO 17100:2015/A1:2017, de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició de les normes, us podeu adreçar a l’Associació Espanyola de Normalització UNE o a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.