Els termes de la salut mental

Articles
Neurologia Catalana
Neurologia Catalana

 

Tant la neurologia com la psiquiatria són branques de la medicina que s’ocupen de les malalties relacionades amb el cervell humà. Ara bé, mentre que la neurologia es dedica a les malalties que afecten el cervell i el sistema nerviós en general, la psiquiatria se centra en els problemes i els trastorns de la ment, en tant que conjunt de funcions del cervell.

 

LLOBET SOLÉ, Anna. "Els termes de la salut mental" [en línia]. Neurologia Catalana (2024), núm. 52, p. 31-32.