Instrumental i equips mèdics emprats en neurologia (I)

Articles
Neurologia Catalana

En aquest article us proposem, en diversos lliuraments, repassar des del punt de vista terminològic elements
relacionats amb l’instrumental i els equips mèdics que es fan servir habitualment en neurologia, tant a la consulta com en instal·lacions especialment condicionades per a l’atenció sanitària.

 

JULIÀ BERRUEZO, M. Antònia. "Instrumental i equips mèdics emprats en neurologia (I)" [en línia]. Neurologia Catalana (2022), núm. 48, p. 36-37.