La importància del nom: les DCI dels medicaments (Panace@)