Una responsabilitat històrica i una necessitat bàsica: el Diccionari enciclopèdic de medicina. A propòsit de la primera jornada sobre el projecte DEMCAT

Articles

Aquest article exposa el plantejament de la 1a Jornada de Reflexió Estratègica sobre el projecte DEMCAT, que va tenir lloc el juny de 2016, i en detalla les conclusions obtingudes.

Bosch, Fèlix [et al.]. "Una responsabilitat històrica i una necessitat bàsica: el Diccionari enciclopèdic de medicina. A propòsit de la primera jornada sobre el projecte DEMCAT". Annals de Medicina. Vol. 100 (2017), núm. 1, p. 39-47.

També disponible en línia a: <http://www.acmcb.es/files/499-416-FITXER/dellibre1.pdf>