Una visió històrica de les contribucions dels metges catalans a la medicina