Back to top

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
magnitud d'influència magnitud d'influència

  • ca  magnitud d'influència, n f
  • ca  magnitud influent, n f sin. compl.
  • es  magnitud de influencia
  • fr  grandeur d'influence
  • pt  grandeza de influência
  • en  influence quantity
  • cod  2.52

Mesuraments

Definició
Magnitud que, en un mesurament directe, no afecta la magnitud mesurada realment, però té un efecte en la relació entre la indicació i el resultat de mesura.

Exemple 1: La freqüència en el mesurament directe de l'amplitud constant d'un corrent altern mitjançant un amperímetre.

Exemple 2: La concentració de substància de bilirubina en un mesurament directe de la concentració de substància d'hemoglobina en el plasma humà.

Exemple 3: La temperatura d'un micròmetre emprat en el mesurament de la longitud d'una barra, però no la temperatura de la mateixa barra que pot entrar en la definició del mesurand.

Exemple 4: La pressió de fons en una font d'ions d'un espectròmetre de masses durant el mesurament d'una fracció molar.

Nota

  • 1. Un mesurament indirecte implica una combinació de mesuraments directes, sobre cadascun de les quals poden tenir efecte unes magnituds d'influència.
  • 2. En la Guia ISO/IEC 98-3:2008, el concepte magnitud d'influència es defineix com en la segona edició del Vocabulari internacional de metrologia, abastant no tan sols les magnituds que tenen un efecte sobre el sistema de mesura, com en la definició anterior, sinó també aquelles que tenen un efecte sobre les magnituds mesurades realment. A més, en la Guia ISO/IEC 98-3:2008 el concepte no està limitat als mesuraments directes.