Back to top

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
 • ca  selectivitat, n f
 • ca  selectivitat d'un sistema de mesura, n f sin. compl.
 • es  selectividad
 • es  selectividad de un sistema de medida sin. compl.
 • fr  sélectivité
 • pt  selectividade
 • en  selectivity
 • en  selectivity of a measuring system sin. compl.
 • cod  4.13

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Propietat d'un sistema de mesura, quan es fa servir un procediment de mesura determinat, gràcies a la qual el sistema subministra valors mesurats per a un o més mesurands, de manera que els valors de cada mesurand són independents d'altres mesurands o altres magnituds del fenomen, el cos o la substància que s'investiga.

Exemple 1: Aptitud d'un sistema de mesura que inclou un espectròmetre de masses per mesurar la relació de corrents iònics produïts per dos components determinats, sense pertorbacions per altres fonts específiques de corrent elèctric.

Exemple 2: Aptitud d'un sistema de mesura per mesurar la potència d'un component d'un senyal a una freqüència determinada, sense pertorbacions per components del senyal o altres senyals a altres freqüències.

Exemple 3: Aptitud d'un receptor per discriminar un senyal escollit entre altres senyals que tenen sovint freqüències lleugerament diferents de la freqüència del senyal escollit.

Exemple 4: Aptitud d'un sistema de mesura de radiacions ionitzants per respondre a una radiació particular que s'ha de mesurar en presència d'una radiació concomitant.

Exemple 5: Aptitud d'un sistema de mesura per mesurar la concentració de substància de creatinini en el plasma mitjançant el procediment de Jaffé, sense ser influït per les concentracions de glucosa, urat, metilcetona i proteïna.

Exemple 6: Aptitud d'un espectròmetre de masses per mesurar l'abundància de substància d'isòtop 28Si i d'isòtop 30Si en silici que prové d'un dipòsit geològic, sense influència entre ells o per l'isòtop 29Si.

Nota

 • 1. En física hi ha sovint un sol mesurand; les altres magnituds són de la mateixa naturalesa que el mesurand i són magnituds d'entrada del sistema de mesura.
 • 2. En química, les magnituds mesurades impliquen sovint diferents components en el sistema que s'està mesurant i aquestes magnituds no són necessàriament de la mateixa naturalesa.
 • 3. En química, la selectivitat d'un sistema de mesura s'obté generalment per a magnituds amb components seleccionats, les concentracions dels quals són dins d'intervals determinats.
 • 4. El concepte de selectivitat en física (vegeu la nota 1) és proper al d'especificitat, tal com s'utilitza de vegades en química.