Back to top

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
cadena de mesura cadena de mesura

Dispositius de mesura

 • ca  cadena de mesura, n f
 • es  cadena de medida
 • fr  chaîne de mesure
 • pt  cadeia de medição
 • en  measuring chain
 • cod  3.10

Dispositius de mesura

Definició
Sèrie d'elements d'un sistema de mesura que formen una sola trajectòria del senyal des d'un sensor fins a l'element de sortida.

Exemple 1: Cadena de mesura electroacústica que abasta un micròfon, un atenuador, un filtre, un amplificador i un voltímetre.

Exemple 2: Cadena de mesura mecànica que abasta un tub Bourdon, un sistema de palanques, dos engranatges i un dial.
cadena de traçabilitat cadena de traçabilitat

Mesuraments

 • ca  cadena de traçabilitat, n f
 • ca  cadena de traçabilitat metrològica, n f sin. compl.
 • es  cadena de trazabilidad metrológica
 • fr  chaîne de traçabilité
 • fr  chaîne de traçabilité métrologique sin. compl.
 • pt  cadeia de rastreabilidade
 • pt  cadeia de rastreabilidade metrológica sin. compl.
 • en  metrological traceability chain
 • en  traceability chain sin. compl.
 • cod  2.42

Mesuraments

Definició
Seqüència de patrons i calibratges que és utilitzada per a relacionar un resultat de mesura amb una referència

Nota

 • 1. Una cadena de traçabilitat metrològica es defineix mitjançant una jerarquia de calibratge.
 • 2. La cadena de traçabilitat metrològica s'utilitza per establir la traçabilitat metrològica del resultat de mesura.
 • 3. Una comparació entre dos patrons pot considerar-se un calibratge si serveix per verificar i, si és necessari, corregir el valor i la incertesa de mesura atribuïdes a un dels patrons.
cadena de traçabilitat metrològica cadena de traçabilitat metrològica

Mesuraments

 • ca  cadena de traçabilitat, n f
 • ca  cadena de traçabilitat metrològica, n f sin. compl.
 • es  cadena de trazabilidad metrológica
 • fr  chaîne de traçabilité
 • fr  chaîne de traçabilité métrologique sin. compl.
 • pt  cadeia de rastreabilidade
 • pt  cadeia de rastreabilidade metrológica sin. compl.
 • en  metrological traceability chain
 • en  traceability chain sin. compl.
 • cod  2.42

Mesuraments

Definició
Seqüència de patrons i calibratges que és utilitzada per a relacionar un resultat de mesura amb una referència

Nota

 • 1. Una cadena de traçabilitat metrològica es defineix mitjançant una jerarquia de calibratge.
 • 2. La cadena de traçabilitat metrològica s'utilitza per establir la traçabilitat metrològica del resultat de mesura.
 • 3. Una comparació entre dos patrons pot considerar-se un calibratge si serveix per verificar i, si és necessari, corregir el valor i la incertesa de mesura atribuïdes a un dels patrons.
 • ca  calibratge, n m
 • ca  calibració, n f sin. compl.
 • es  calibración
 • fr  étalonnage
 • pt  calibração
 • en  calibration
 • cod  2.39

Mesuraments

Definició
Operació que, en unes condicions determinades, estableix en una primera etapa una relació entre els valors, amb les incerteses de mesura associades obtingudes mitjançant uns patrons, i les indicacions corresponents, amb les seves incerteses associades, i que després utilitza en una segona etapa aquesta informació per establir una relació que permet obtenir un resultat de mesura a partir d'una indicació.

Nota

 • 1. Un calibratge pot ser expressat com una declaració, una funció de calibratge, un diagrama de calibratge, una corba de calibratge o una taula de calibratge. En alguns casos, pot consistir en una correcció additiva o multiplicativa de la indicació amb una incertesa de mesura associada.
 • 2. Cal no confondre el calibratge amb l'ajust d'un sistema de mesura, anomenat sovint de forma incorrecta autocalibratge, ni amb una verificació de calibratge.
 • 3. Sovint, tan sols la primera etapa de la definició anterior és percebuda com a calibratge.
 • ca  calibrador, n m
 • es  calibrador
 • en  calibrator
 • cod  5.12

Patrons

Definició
Patró de mesura emprat en calibratges.
 • ca  calibratge, n m
 • ca  calibració, n f sin. compl.
 • es  calibración
 • fr  étalonnage
 • pt  calibração
 • en  calibration
 • cod  2.39

Mesuraments

Definició
Operació que, en unes condicions determinades, estableix en una primera etapa una relació entre els valors, amb les incerteses de mesura associades obtingudes mitjançant uns patrons, i les indicacions corresponents, amb les seves incerteses associades, i que després utilitza en una segona etapa aquesta informació per establir una relació que permet obtenir un resultat de mesura a partir d'una indicació.

Nota

 • 1. Un calibratge pot ser expressat com una declaració, una funció de calibratge, un diagrama de calibratge, una corba de calibratge o una taula de calibratge. En alguns casos, pot consistir en una correcció additiva o multiplicativa de la indicació amb una incertesa de mesura associada.
 • 2. Cal no confondre el calibratge amb l'ajust d'un sistema de mesura, anomenat sovint de forma incorrecta autocalibratge, ni amb una verificació de calibratge.
 • 3. Sovint, tan sols la primera etapa de la definició anterior és percebuda com a calibratge.
classe d'exactitud classe d'exactitud

Propietats dels dispositius de mesura

 • ca  classe d'exactitud, n f
 • es  clase de exactitud
 • fr  classe d'exactitude
 • pt  classe de exactidão
 • en  accuracy class
 • cod  4.25

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Classe d'instruments de mesura o de sistemes de mesura que compleixen certs requisits metrològics destinats a mantenir els errors de mesura o les incerteses instrumentals dins d'uns límits determinats, en condicions de funcionament determinades.

Nota

 • 1. Una classe d'exactitud ve indicada habitualment per un nombre o un símbol adoptat per convenció.
 • 2. El concepte de classe d'exactitud s'aplica a les mesures materialitzades.
commutabilitat d'un material de referència commutabilitat d'un material de referència

Patrons

 • ca  commutabilitat d'un material de referència, n f
 • es  conmutabilidad de un material de referencia
 • fr  commutabilité d'un matériau de référence
 • pt  comutabilidade de um material de referência
 • en  commutability of a reference material
 • cod  5.15

Patrons

Definició
Propietat d'un material de referència expressada per la proximitat de l'acord entre els resultats de mesura obtinguts per a una magnitud determinada d'aquest material utilitzant dos procediments de mesura determinats, per una part, i la relació entre resultats de mesura per a altres materials determinats, per l'altra.

Nota

 • 1. El material de referència en qüestió és, en general, un calibrador, i els altres materials determinats són, generalment, mostres corrents.
 • 2. Els procediments de mesura esmentats en la definició són el que precedeix i el que segueix al material de referència emprat com a calibrador en una jerarquia de calibratge (vegeu la Norma ISO 17511).
 • 3. L'estabilitat dels materials de referència commutables s'hauria de controlar regularment.
comparabilitat metrològica comparabilitat metrològica

Mesuraments

 • ca  comparabilitat metrològica, n f
 • ca  comparabilitat metrològica de resultats de mesura, n f sin. compl.
 • es  comparabilidad metrológica
 • es  comparabilidad metrológica de resultados de medida sin. compl.
 • fr  comparabilité métrologique
 • pt  comparabilidade metrológica
 • pt  comparabilidade metrológica de resultados de medição sin. compl.
 • en  metrological comparability
 • en  metrological comparability of measurement results sin. compl.
 • cod  2.46

Mesuraments

Definició
Comparabilitat de resultats de mesura, per a magnituds d'un determinat naturalesa de magnitud, que són metrològicament traçables a la mateixa referència.

Exemple: Els resultats de mesura de les distàncies entre la Terra i la Lluna, i entre París i Londres, són metrològicament comparables si són metrològicament traçables a la mateixa unitat de mesura, per exemple, el metre.

Nota

 • 1. Vegeu la nota 1 de l'apartat 2.41, traçabilitat metrològica.
 • 2. La comparabilitat metrològica no requereix que els valors mesurats i les incerteses de mesura associades siguin del mateix ordre de magnitud.
comparabilitat metrològica de resultats de mesura comparabilitat metrològica de resultats de mesura

Mesuraments

 • ca  comparabilitat metrològica, n f
 • ca  comparabilitat metrològica de resultats de mesura, n f sin. compl.
 • es  comparabilidad metrológica
 • es  comparabilidad metrológica de resultados de medida sin. compl.
 • fr  comparabilité métrologique
 • pt  comparabilidade metrológica
 • pt  comparabilidade metrológica de resultados de medição sin. compl.
 • en  metrological comparability
 • en  metrological comparability of measurement results sin. compl.
 • cod  2.46

Mesuraments

Definició
Comparabilitat de resultats de mesura, per a magnituds d'un determinat naturalesa de magnitud, que són metrològicament traçables a la mateixa referència.

Exemple: Els resultats de mesura de les distàncies entre la Terra i la Lluna, i entre París i Londres, són metrològicament comparables si són metrològicament traçables a la mateixa unitat de mesura, per exemple, el metre.

Nota

 • 1. Vegeu la nota 1 de l'apartat 2.41, traçabilitat metrològica.
 • 2. La comparabilitat metrològica no requereix que els valors mesurats i les incerteses de mesura associades siguin del mateix ordre de magnitud.