Back to top

Diccionari de bioètica

Presentació
 • ca  pla de decisions anticipades, n m
 • ca  pla anticipat de cures, n m sin. compl.
 • ca  PAC, n m sigla
 • ca  PDA, n m sigla
 • es  plan de decisiones anticipadas, n m
 • en  advance care planning, n

Atenció sanitària

Definició
Pla que, davant d'un problema de salut concret, identifica els valors i les preferències del pacient, o la seva família, si escau, per preveure amb antelació els objectius d'atenció i els recursos que es necessitaran per a atendre'l.

Nota

 • El pla de decisions anticipades, que ha de constar en la història clínica del pacient, també pot ser la base d'un document de voluntats anticipades, si es considera necessària una formalització més fefaent, o pot fer-se a partir d'un document de voluntats anticipades, si ja existeix.
 • ca  pacient, n m, f
 • es  paciente, n m, f
 • en  patient, n

Conceptes generals

Definició
Persona que presenta un problema de salut o més d'un i rep atenció sanitària.
pacte de silenci pacte de silenci

Atenció sanitària > Relació assistencial

 • ca  conspiració de silenci, n f
 • ca  pacte de silenci, n m
 • es  pacto de silencio, n m
 • en  conspiracy of silence, n

Atenció sanitària > Relació assistencial

Definició
Acord, explícit o implícit, establert entre els professionals de la salut i els familiars d'un pacient consistent a privar-lo de la informació sobre el seu estat de salut, amb l'objectiu suposadament d'evitar-li el patiment.

Nota

 • 1. La conspiració de silenci és una pràctica pròpia del paternalisme, contrària al pensament ètic i a l'ordenament jurídic, ja que vulnera el principi d'autonomia, segons el qual el pacient ha de ser la primera persona en rebre la informació, si la vol, i és ell qui ha de decidir amb qui la vol compartir.
 • 2. Convé distingir la conspiració de silenci del privilegi terapèutic, que respon a una decisió del professional de la salut per motius mèdics.
 • ca  pandèmia, n f
 • es  pandemia, n f
 • en  pandemic, n

Salut pública

Definició
Epidèmia que afecta greument una àrea geogràfica extensa.

Nota

 • Els criteris per a declarar una pandèmia els estableix l'Organització Mundial de la Salut.
panel de gens panel de gens

Genètica

 • ca  panel de gens, n m
 • es  panel de genes, n m
 • en  gene panel, n
 • en  multigene panel, n

Genètica

Definició
Prova genètica basada en la seqüenciació massiva, que permet analitzar simultàniament i amb rapidesa un gran nombre de gens, generalment associats a una determinada malaltia.
pare d'intenció | mare d'intenció pare d'intenció | mare d'intenció

Reproducció humana > Reproducció assistida

 • ca  pare d'intenció | mare d'intenció, n m, f
 • es  padre comitente | madre comitente, n m, f
 • es  padre de intención | madre de intención, n m, f
 • en  intended father [m] | intended mother [f], n
 • en  intended parent, n

Reproducció humana > Reproducció assistida

Definició
Persona que en un procés de gestació per substitució està previst que sigui el pare o la mare legal.
partenogènesi partenogènesi

Cèl·lules, teixits i òrgans > Clonatge

 • ca  partenogènesi, n f
 • es  partenogénesis, n f
 • en  parthenogenesis, n

Cèl·lules, teixits i òrgans > Clonatge

Definició
Reproducció consistent en el desenvolupament d'un gàmeta, generalment femení, fins a arribar a formar un individu adult sense que hi hagi hagut fecundació.

Nota

 • La partenogènesi pot ser un procés natural o un procés artificial induït.
partenogenot partenogenot

Cèl·lules, teixits i òrgans > Clonatge

 • ca  partenogenot, n m
 • es  partenogenote, n m
 • es  partenote, n m
 • en  parthenogenote, n
 • en  parthenote, n

Cèl·lules, teixits i òrgans > Clonatge

Definició
Individu obtingut per partenogènesi.
partició embrionària partició embrionària

Cèl·lules, teixits i òrgans > Clonatge

 • ca  gemel·lació artificial, n f
 • ca  partició embrionària, n f
 • ca  divisió embrionària artificial, n f sin. compl.
 • es  división artificial de embriones, n f
 • es  gemelación artificial, n f
 • en  artificial embryo splitting, n
 • en  embryo splitting, n
 • en  embryo twinning, n

Cèl·lules, teixits i òrgans > Clonatge

Definició
Mètode de clonatge consistent a aïllar cadascuna de les cèl·lules que integren un embrió amb l'objectiu d'obtenir un nou individu complet de cada cèl·lula.

Nota

 • La gemel·lació artificial és possible en embrions de fins a vuit cèl·lules.
participació comunitària participació comunitària

Salut pública

 • ca  participació comunitària, n f
 • es  participación comunitaria, n f
 • en  community participation, n

Salut pública

Definició
Implicació de les persones d'un grup en els afers col·lectius.

Nota

 • La participació comunitària pot ser més o menys activa, i, en l'àmbit de la salut, pot anar des de la mera adhesió a les recomanacions o als programes sanitaris fins a la corresponsabilització plena.